Parkovací automat TicketLine® Caravan

Popis

Parkovací automat TicketLine® Caravan umožňuje provozovazelům kempinků poskytovat svým zákazníkům měřěné připojení do sítě elektrické energie. Parkovací automat napájený z trvalé přípojky 230V/50Hz je doplňen jedním nebo dvěma síťovými rozvaděči, kdy každý z nich může mít až 4 samostatně řízené zásuvky.


Spojení parkovacího automatu a síťového rozvaděče umožňuje kombinovat vydání parkovacího lístku s poskytnutím časově omezeného odběru elektrické energie. Je tedy zároveň možné zpoplatnit jak parkovací místo, tak i odběr el. energie.


Výdej el. energie ze síťového rozvaděče je řízen parkovacím automatem. Tarif za odběr el. energie je nezávislý na tarifu za parkovné a oba tarify lze nastavovat podle požadavků provozovatele


Obsluha

Nákup parkovacího lístku probíhá stejně jako u běžného PA.


Při odběru el. energie si zákazník nejdříve v uživatelském menu PA vybere volnou zásuvku. Vložením mincí nebo karty do PA si zvolí požadované množství energie v kWh. Potvrzením výběru kWh spustí automat ve zvolené zásuvce kontrolovaný výdej energie. Zákazník má možnost si kdykoliv v průběhu odběru dokoupit další jednotky el. energie. Při prodeji elektrické energie dokáže automat rozlišit první a opakovaný nákup od stejného zákazníka. Tarif zvolený při prvním nákupu je tak možné dodržet i při dokupování.


Výhody

Návštěvníci kempinků mohou kdykoliv odebírat elektrickou energii bez nutnosti stálé kontroly ze strany provozovatele.


Systém PSA Caravan běží samostatně a bezobslužně. Provozovatel nepotřebuje žádný další personál, který by zajišťoval obsluhu rozvaděčů.


V porovnání s paušálním (předplaceným) odběrem elektrické energie si uživatel zaplatí jen skutečně spotřebovanou energii.